RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč ter pogrebne svečanosti


Občina: RADENCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (40/1998)
Datum sprejema: 04.05.1998 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.06.1998
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o komunalnih dejavnostih - Državna podlaga

 Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije - Občinska podlaga
Občina: RADENCI

29.03.1997
 Statut Občine Radenci - Občinska podlaga
Občina: RADENCI

23.09.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si