RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Bohinj - prečiščeno besedilo


Občina: BOHINJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (57/1997)
Datum sprejema: 1997-09-10 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.10.1997
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bohinj 23.05.1998
Občina: BOHINJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij - Državna podlaga

 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1998 18.01.1998
Občina: BOHINJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Bohinjska Bistrica – center 18.01.1998
Občina: BOHINJ
 Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o taksah za obremenjevanje okolja 18.01.1998
Občina: BOHINJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/89) 13.06.1998
Občina: BOHINJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavski narodni park 13.06.1998
Občina: BOHINJ
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 1997 18.04.1998
Občina: BOHINJ
 Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Bohinj 03.05.1998
Občina: BOHINJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj 19.04.1998
Občina: BOHINJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera 03.05.1998
Občina: BOHINJ
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 25.07.1998
Občina: BOHINJ
1  2 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi in dopolnitvi statuta Občine Bohinj 09.12.1995
Občina: BOHINJ
 Statut Občine Bohinj
Občina: BOHINJ

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si