RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o olajšavah in oprostitvah plačila storitev javne službe pomoč družini na domu v Občini Mislinja


Občina: MISLINJA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/2000)
Datum sprejema: 2000-03-15 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2001
Datum začetka veljavnosti: 02.05.2000
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Mislinja - Občinska podlaga
Občina: MISLINJA

15.02.2000
 Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Mislinja - Občinska podlaga
Občina: MISLINJA

02.05.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si