RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad


Občina: GORNJI GRAD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (70/1998)
Datum sprejema: 09.10.1998 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 09.10.1998
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga

 Statut Občine Gornji Grad - Občinska podlaga
Občina: GORNJI GRAD

03.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si