RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Zavrč


Občina: ZAVRČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (25/1995)
Datum sprejema: 14.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.05.1995 Datum konca veljavnosti: 25.08.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Zavrč 25.08.1999
Občina: ZAVRČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Ustava Republike Slovenije - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč in sklepa o valorizaciji vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč 01.01.1998
Občina: ZAVRČ
 Odlok o grbu in zastavi Občine Zavrč 24.01.1998
Občina: ZAVRČ
 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Občine Zavrč 30.01.1998
Občina: ZAVRČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj 30.08.1997
Občina: ZAVRČ
 Sklep o uvedbi samoprispevka 01.04.1998
Občina: ZAVRČ
 Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Zavrč 10.04.1998
Občina: ZAVRČ
 Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 1996 17.05.1996
Občina: ZAVRČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 1997 06.06.1998
Občina: ZAVRČ
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1997 13.06.1998
Občina: ZAVRČ
 Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Zavrč za leto 1998 06.06.1998
Občina: ZAVRČ
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep Občine Zavrč
Občina: ZAVRČ
Datum objave:
Datum sprejema: 1995-01-06 00:00:00
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si