RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Gornji Grad


Občina: GORNJI GRAD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (27/1995)
Datum sprejema: 1995-04-14 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.06.1995 Datum konca veljavnosti: 05.05.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Gornji Grad 05.05.1999
Občina: GORNJI GRAD

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture Občine Gornji Grad 27.05.1995
Občina: GORNJI GRAD
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka o delnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986 do 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Gornji Grad za izgradnjo doma za starejše občane v naselju Gornji Grad–Tlaka 16.05.1998
Občina: GORNJI GRAD
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990 28.08.1998
Občina: GORNJI GRAD
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad 09.10.1998
Občina: GORNJI GRAD
 Sklep o dostavi pošte za KS Bočna 19.06.1996
Občina: GORNJI GRAD
 Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Gornji Grad 27.05.1995
Občina: GORNJI GRAD
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji Grad
Občina: GORNJI GRAD
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje 07.10.2017
Občina: GORNJI GRAD
 Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje 07.10.2017
Občina: GORNJI GRAD
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornji Grad 14.06.1996
Občina: GORNJI GRAD
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep o začasni ureditvi občine Mozirje
Občina: GORNJI GRAD
Datum objave: 10.02.1995
Datum sprejema: 26.01.1995
Organ sprejema: Občinski svet

26.01.1995
 Statutarni sklep o začasni ureditvi občine Mozirje
Občina: GORNJI GRAD
Datum objave: 10.02.1995
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

26.01.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si