RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Črenšovci - dokument


Občina: ČRENŠOVCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (30/1995)
Datum sprejema: 1995-04-20 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 20.04.1995
Datum začetka veljavnosti: 17.06.1995 Datum konca veljavnosti: 20.07.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe statuta Občine Črenšovci 05.04.1997
Občina: ČRENŠOVCI
 Sklep o spremembi statuta Občine Črenšovci 06.04.1996
Občina: ČRENŠOVCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statutarni sklep - Občinska podlaga
Občina: ČRENŠOVCI

20.12.1994

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črenšovci 26.02.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o varstvenih pasovih okrog črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici, Gornji Bistrici 27.03.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci 01.01.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Sklep o določitvi javnih objektov na področju športa v Občini Črenšovci 02.03.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Statut Občine Črenšovci 09.04.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1999 01.08.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci 14.03.2000
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o občinskih cestah 23.03.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci 23.03.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črenšovci 22.05.1999
Občina: ČRENŠOVCI
1  2  3  4  5  6  7 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep
Občina: ČRENŠOVCI
Datum objave: 10.02.1995
Datum sprejema: 1994-12-20 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

20.12.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si