RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Medvode


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1995)
Datum sprejema: 1995-04-25 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.07.1995
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode 09.07.2004
Občina: MEDVODE
 Dopolnitve Statuta Občine Medvode 11.10.2005
Občina: MEDVODE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Medvode 26.08.1995
Občina: MEDVODE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode 27.07.2013
Občina: MEDVODE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) 05.04.2006
Občina: MEDVODE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi volilnih enot za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti 19.02.1999
Občina: MEDVODE
 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode 18.02.1999
Občina: MEDVODE
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Medvode 02.02.1999
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembi dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 za območje Občine Medvode 03.04.1999
Občina: MEDVODE
 Sklep o ukinitvi javnega dobra 12.10.1999
Občina: MEDVODE
 Sklep o ukinitvi javnega dobra 10.11.1999
Občina: MEDVODE
 Odlok o priznanjih Občine Medvode 19.10.2000
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1999 22.10.1999
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode 04.12.1999
Občina: MEDVODE
 Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2000 17.12.1999
Občina: MEDVODE
1  2  ... 25  26 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep občine Medvode
Občina: MEDVODE
Datum objave: 04.02.1995
Datum sprejema: 1995-01-05 00:00:00
Organ sprejema: Nerazporejeno

04.02.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si