RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Škofja Loka


Občina: ŠKOFJA LOKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/1995)
Datum sprejema: 1995-05-18 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.07.1995 Datum konca veljavnosti: 08.05.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofja Loka 14.07.1998
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Statut Občine Škofja Loka 08.05.2010
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Statutarni sklep Občinskega sveta občine Škofja Loka 26.09.1997
Občina: ŠKOFJA LOKA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Program priprave lokacijskega načrta regionalne ceste R1-210/1110 25.03.1999
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjsko gospodarstvo 30.12.2001
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj obrti in podjetništva Škofja Loka 30.12.2001
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Odlok o Aleji znamenitih Ločanov 13.01.2002
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Odlok o ugotovitvi, katere sestavine PIA so v nasprotju s spremembami in dopolnitvami srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990 19.08.1999
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka 27.08.1999
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe 17.06.1999
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1999 20.08.1999
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka za ureditveno območje P 1/1 21.08.1999
Občina: ŠKOFJA LOKA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja 06.10.1999
Občina: ŠKOFJA LOKA
1  2  ... 42  43 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep
Občina: ŠKOFJA LOKA
Datum objave: 22.05.1992
Datum sprejema: 12.5.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

30.05.1992
 Statutarni sklep
Občina: ŠKOFJA LOKA
Datum objave: 28.02.1995
Datum sprejema: 19.1.1995
Organ sprejema: Občinski svet

 Statutarni sklep
Občina: ŠKOFJA LOKA
Datum objave: 28.02.1995
Datum sprejema: 26.1.1995
Organ sprejema: Občinski svet

 Statutarni sklep
Občina: ŠKOFJA LOKA
Datum objave: 28.02.1995
Datum sprejema: 3.2.1995
Organ sprejema: Občinski svet

 Statutarni sklep
Občina: ŠKOFJA LOKA
Datum objave: 28.02.1995
Datum sprejema: 10.2.1995
Organ sprejema: Občinski svet


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si