RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ravne-Prevalje


Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/1995)
Datum sprejema: 04.05.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.08.1995 Datum konca veljavnosti: 09.06.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe statuta Občine Ravne-Prevalje 10.01.1997
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Spremembe statuta Občine Ravne-Prevalje 10.01.1997
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Statut Občine Ravne na Koroškem 09.06.1999
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Ravne na Koroškem za obodje 1986-2000, dopolnjen 1998 28.07.2000
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1997 18.01.1998
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Ravne-Prevalje 16.12.1997
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Ravne-Prevalje 21.02.1998
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Strojnske Reke 07.03.1998
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 11.04.1998
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o uvedbi novih imen za območja oziroma ulice v naselju Prevalje 29.03.1998
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1997 23.08.1997
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje 30.08.1997
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem 14.12.1996
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
1  2  3  4  5  6  7 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ravne na Koroškem
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:

 Statut Občine Ravne na Koroškem
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si