RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Cankova - Tišina


Občina: TIŠINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (53/1995)
Datum sprejema: 28.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.09.1995
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina 04.09.1998
Občina: TIŠINA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina 04.09.1998
Občina: TIŠINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova-Tišina v letu 1998 30.01.1998
Občina: TIŠINA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina 04.09.1998
Občina: TIŠINA
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda 26.04.1998
Občina: TIŠINA
 Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije v Občini Cankova-Tišina 30.05.1998
Občina: TIŠINA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1997 11.06.1998
Občina: TIŠINA
 Odlok o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1998 11.06.1998
Občina: TIŠINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1996 18.01.1997
Občina: TIŠINA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina 25.01.1997
Občina: TIŠINA
 Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cankova-Tišina 01.03.1997
Občina: TIŠINA
 Odlok o priznanju in nagradah Občine Cankova-Tišina 22.02.1997
Občina: TIŠINA
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep občinskega sveta Cankova-Tišina
Občina: TIŠINA
Datum objave:
Datum sprejema: 27.01.1995
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Statutarni sklep občinskega sveta Cankova-Tišina
Občina: TIŠINA
Datum objave:
Datum sprejema: 27.01.1995
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si