RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990 za območje Občine Nazarje


Občina: NAZARJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (86/1998)
Datum sprejema: 20.11.1998 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.11.1998
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga

 Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju - Državna podlaga

 Statut občine Nazarje - Občinska podlaga
Občina: NAZARJE


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si