RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Beltinci


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2000)
Datum sprejema: 2000-04-11 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.06.2000 Datum konca veljavnosti: 07.11.2009
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci 15.02.2003
Občina: BELTINCI
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci 11.08.2001
Občina: BELTINCI
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci 22.12.2000
Občina: BELTINCI
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci 20.05.2006
Občina: BELTINCI
 Statut Občine Beltinci 07.11.2009
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2003 10.01.2003
Občina: BELTINCI
 Poslovnik Občinskega sveta občine Beltinci 29.07.2000
Občina: BELTINCI
 Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci 28.07.2000
Občina: BELTINCI
 Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačil storitev 05.08.2000
Občina: BELTINCI
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 26.08.2000
Občina: BELTINCI
 Odlok o občinskem javnem glasilu 09.09.2000
Občina: BELTINCI
 Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2000 26.08.2000
Občina: BELTINCI
 Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih 09.09.2000
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za ravninski del Občine Murska Sobota 07.10.2000
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci 07.10.2000
Občina: BELTINCI
1  2  ... 18  19 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Beltinci
Občina: BELTINCI
Datum objave: 14.07.1995
Datum sprejema: 1995-06-01 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

29.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si