RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Videm


Občina: VIDEM
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (118/2005)
Datum sprejema: 25.10.2005 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.01.2006
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi - Državna podlaga

 Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki - Državna podlaga

 Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - Državna podlaga

 Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo - Državna podlaga

 Pravilnik o odlaganju odpadkov - Državna podlaga

12

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Občina: VIDEM
Datum objave: 09.05.2003
Datum sprejema: 25.02.2003
Organ sprejema: Občinski svet

24.05.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si