RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut občine Šmarje pri Jelšah


Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (63/1993)
Datum sprejema: 26.10.1993 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 27.11.1993
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek Statuta občine Šmarje pri Jelšah 10.12.1993
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Odlok o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah - Občinska podlaga
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi območja naselja Šmarje pri Jelšah in o uvedbi uličnega sistema v naselju Šmarje pri Jelšah 29.01.1995
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S1 v Šmarju pri Jelšah 28.01.1995
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode 25.02.1995
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Šmarje pri Jelšah 04.03.1995
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju občine Šmarje pri Jelšah 04.03.1995
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 04.03.1995
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Šmarje pri Jelšah 08.03.1995
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela 24.06.1995
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1994 09.01.1994
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odredba o veterinarsko-sanitarnem redu na odkupnih mestih za živali 24.12.1993
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si