RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (16/1994)
Datum sprejema: 02.03.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 09.04.1994 Datum konca veljavnosti: 29.04.2017
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje 08.12.1994
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje 29.04.2017
Občina: GROSUPLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Ustava Republike Slovenije - Državna podlaga

 Statut občine Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

08.05.1993

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 12.07.2002
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o oskrbi s toploto in splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Grosuplje 22.10.2005
Občina: GROSUPLJE
 Tarifni sistem za prodajo toplote iz javnega vročevodnega omrežja Grosuplje 22.10.2005
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o podelitvi koncesije za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka 07.02.1998
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje 15.02.1997
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje 30.12.1997
Občina: GROSUPLJE
 Spremembe in dopolnitve odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju Občine Grosuplje 20.01.1996
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o preoblikovanju "Komunalnega podjetja Grosuplje" v "Javno komunalno podjetje Grosuplje, družbo z omejeno odgovornostjo" 16.04.1994
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o ustanovitvi Direkcije javnih služb občine Grosuplje 28.05.1994
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje 13.12.2008
Občina: GROSUPLJE
1  2  3 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si