RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Videm


Občina: VIDEM
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (18/1999)
Datum sprejema: 23.02.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.04.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm 29.12.2001
Občina: VIDEM
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm 03.01.2001
Občina: VIDEM
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Videm 11.06.2005
Občina: VIDEM
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm 12.11.2002
Občina: VIDEM
 Spremembe statuta Občine Videm 08.02.2003
Občina: VIDEM

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lancova vas 21.08.1999
Občina: VIDEM
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Videm 04.12.1999
Občina: VIDEM
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Videm 11.04.1999
Občina: VIDEM
 Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1999 22.05.1999
Občina: VIDEM
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lancova vas 07.10.2000
Občina: VIDEM
 Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra v k. o. Lancova vas 15.11.2000
Občina: VIDEM
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Videm za leto 2000 12.12.2000
Občina: VIDEM
 Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2001 20.12.2000
Občina: VIDEM
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Videm 03.01.2001
Občina: VIDEM
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2000 06.04.2001
Občina: VIDEM
1  2  ... 11  12 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Videm
Občina: VIDEM
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si