RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Cankova


Občina: CANKOVA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (21/1999)
Datum sprejema: 05.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.04.1999 Datum konca veljavnosti: 25.04.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek statuta Občine Cankova 26.08.1999
Občina: CANKOVA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova 24.02.2001
Občina: CANKOVA
 Dopolnitve Statuta Občine Cankova 13.02.2007
Občina: CANKOVA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova 02.08.2002
Občina: CANKOVA
 Statut Občine Cankova 25.04.2007
Občina: CANKOVA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1998 30.07.1999
Občina: CANKOVA
 Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Cankova 11.12.1999
Občina: CANKOVA
 Odlok o pomožnih objektih v Občini Cankova 18.12.1999
Občina: CANKOVA
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova 10.12.1999
Občina: CANKOVA
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cankova 18.12.1999
Občina: CANKOVA
 Sklep o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda 06.10.2001
Občina: CANKOVA
 Sklep o imenovanju podžupana Občine Cankova 19.07.1999
Občina: CANKOVA
 Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cankova 09.10.1999
Občina: CANKOVA
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cankova 03.09.1999
Občina: CANKOVA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986-2000 in družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje Občine Cankova 26.11.1999
Občina: CANKOVA
1  2  ... 15  16 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si