RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kuzma


Občina: KUZMA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (21/1999)
Datum sprejema: 1999-03-12 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.04.1999 Datum konca veljavnosti: 14.04.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma 10.08.2002
Občina: KUZMA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma 21.11.2003
Občina: KUZMA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma 24.02.2001
Občina: KUZMA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kuzma 02.09.2006
Občina: KUZMA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma 25.10.2002
Občina: KUZMA
 Statut Občine Kuzma 14.04.2007
Občina: KUZMA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000 30.12.1999
Občina: KUZMA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1998 29.04.1999
Občina: KUZMA
 Odlok o občinskih cestah 10.09.1999
Občina: KUZMA
 Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Kuzma 03.09.1999
Občina: KUZMA
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Kuzma 10.09.1999
Občina: KUZMA
 Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 1999 29.10.1999
Občina: KUZMA
 Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kuzma 29.10.1999
Občina: KUZMA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Kuzma v letu 1999 29.10.1999
Občina: KUZMA
 Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma s prostorskimi sestavinami planov 13.11.1999
Občina: KUZMA
 Odlok o spremembah odloka o uporabi grba in zastave Občine Kuzma 19.11.1999
Občina: KUZMA
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut občine Kuzma
Občina: KUZMA
Datum objave: 15.09.1995
Datum sprejema: 1995-06-07 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

30.09.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si