RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina


Občina: LOŠKA DOLINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (11/1999)
Datum sprejema: 1999-01-28 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.02.1999
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina - Občinska podlaga
Občina: BLOKE

27.07.1996
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina - Občinska podlaga
Občina: LOŠKA DOLINA

27.07.1996
 Statut Občine Loška dolina - Občinska podlaga
Občina: LOŠKA DOLINA

08.10.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si