RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Moravske Toplice - dokument


Občina: MORAVSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (11/1999)
Datum sprejema: 1999-02-04 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.03.1999 Datum konca veljavnosti: 17.05.2014
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice 17.08.2002
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice 01.04.2003
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice 27.01.2001
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Statut Občine Moravske Toplice 17.05.2014
Občina: MORAVSKE TOPLICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Moravske Toplice 20.01.2001
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Odlok o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic 31.07.2001
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Turistično naselje Podov" 27.08.1999
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Moravske Toplice 10.09.1999
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja 03.09.1999
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Moravske Toplice 03.12.1999
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Moravske Toplice 27.11.1999
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije 11.12.1999
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1999 13.01.2000
Občina: MORAVSKE TOPLICE
 Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Art Center v Središču na Goričkem 06.01.2000
Občina: MORAVSKE TOPLICE
1  2  ... 39  40 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Moravske Toplice
Občina: MORAVSKE TOPLICE
Datum objave: 16.06.1995
Datum sprejema: 1995-04-25 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si