RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kranj


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (70/1994)
Datum sprejema: 14.10.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 26.11.1994 Datum konca veljavnosti: 25.07.2002
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah 25.07.2002
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj 14.12.1999
Občina: KRANJ
 Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. 22.01.2000
Občina: KRANJ
 Sklep o prispevku za odvoz posebnih odpadkov v Mestni občini Kranj 06.05.2000
Občina: KRANJ
 Sklep o povišanju cene za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda 14.07.2000
Občina: KRANJ
 Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj 25.10.2001
Občina: KRANJ
 Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa 14.12.2001
Občina: KRANJ

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si