RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Črnomelj


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (78/1994)
Datum sprejema: 30.11.1994 Organ sprejema: Skupščina občine
Datum začetka veljavnosti: 31.12.1994 Datum konca veljavnosti: 12.04.2003
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 11.04.1998
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 12.04.2003
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Ustava Republike Slovenije - Državna podlaga

 Statut občine Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

23.01.1993

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Črnomelj 12.12.2000
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj 01.03.2001
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Črnomelj 06.03.1998
Občina: ČRNOMELJ

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si