RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2006)
Datum sprejema: 2006-03-06 00:00:00 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 05.04.2006
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) 27.07.2013
Občina: MEDVODE

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode 14.06.2006
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode 14.06.2006
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10 Pirniče 14.06.2006
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12 Zbilje 14.06.2006
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Smlednik 14.06.2006
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo Žlebe 14.06.2006
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š16 Trnovec Topol 14.06.2006
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane 14.06.2006
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode 14.06.2006
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP (PI) 9/3-1 Color 28.06.2006
Občina: MEDVODE
1  2  ... 23  24 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Medvode 07.07.1995
Občina: MEDVODE
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) 27.07.2013
Občina: MEDVODE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si