RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale


Občina: ŽETALE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/2006)
Datum sprejema: 2006-03-20 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.04.2006
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Žetale - Občinska podlaga
Občina: ŽETALE

01.02.2000
 Statut Občine Žetale - Občinska podlaga
Občina: ŽETALE

25.04.1999
 Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale - Občinska podlaga
Občina: ŽETALE

24.12.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si