RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šalovci


Občina: ŠALOVCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (38/2006)
Datum sprejema: 2006-03-16 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.04.2006
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2005 19.07.2006
Občina: ŠALOVCI
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šalovci 18.07.2006
Občina: ŠALOVCI
 Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Šalovci 20.07.2006
Občina: ŠALOVCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2006 29.12.2006
Občina: ŠALOVCI
 Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2007 29.12.2006
Občina: ŠALOVCI
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2007 29.12.2006
Občina: ŠALOVCI
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci 10.02.2007
Občina: ŠALOVCI
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šalovci 17.02.2007
Občina: ŠALOVCI
 Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šalovci 03.02.2007
Občina: ŠALOVCI
 Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 17.02.2007
Občina: ŠALOVCI
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Šalovci
Občina: ŠALOVCI
Datum objave: 05.03.1999
Datum sprejema: 11.02.1999
Organ sprejema: Občinski svet

20.03.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si