RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tržič


Občina: TRŽIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (15/1999)
Datum sprejema: 1999-01-27 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.03.1999 Datum konca veljavnosti: 05.03.2013
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič 04.04.2001
Občina: TRŽIČ
 Spremembe statuta Občine Tržič 18.10.2001
Občina: TRŽIČ
 Statut Občine Tržič 05.03.2013
Občina: TRŽIČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Tržič 09.10.1999
Občina: TRŽIČ
 Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1999 21.08.1999
Občina: TRŽIČ
 Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev 21.08.1999
Občina: TRŽIČ
 Odlok o sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor 29.10.1999
Občina: TRŽIČ
 Pravilnik o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi skupnostmi v Občini Tržič za materialne stroške poslovanja 05.11.1999
Občina: TRŽIČ
 Pravilnik o načinu oddajanja šolskih prostorov v uporabo 22.10.1999
Občina: TRŽIČ
 Pravilnik o prodaji občinskih stanovanj 22.10.1999
Občina: TRŽIČ
 Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič 30.09.1999
Občina: TRŽIČ
 Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja 30.09.1999
Občina: TRŽIČ
 Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Tržič 30.09.1999
Občina: TRŽIČ
1  2  ... 36  37 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Tržič
Občina: TRŽIČ
Datum objave: 14.07.1995
Datum sprejema: 1995-06-14 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

15.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si