RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) - dokument


Občina: RADEČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (52/2006)
Datum sprejema: 2006-05-10 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 19.05.2006
Datum konca veljavnosti: 24.10.2020
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče 21.12.2012
Občina: RADEČE
 Statut Občine Radeče 24.10.2020
Občina: RADEČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Radeče - Občinska podlaga
Občina: RADEČE

20.08.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje KS 9 Dobrava v Radečah 14.07.2006
Občina: RADEČE
 Odlok o dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče 21.07.2006
Občina: RADEČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Radeče 14.07.2006
Občina: RADEČE
 Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah 29.07.2006
Občina: RADEČE
 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radeče 26.08.2006
Občina: RADEČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za mestno središče v Radečah 28.10.2006
Občina: RADEČE
 Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Radeče 28.10.2006
Občina: RADEČE
 Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče 24.11.2006
Občina: RADEČE
 Sklep o začasnem financiranju Občine Radeče v obdobju januar–marec 2007 30.12.2006
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks 30.12.2006
Občina: RADEČE
1  2  ... 22  23 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Popravek o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Radeče 15.06.2002
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče 13.01.2010
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče 17.12.2005
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Radeče 15.06.2002
Občina: RADEČE
 Statut Občine Radeče 02.06.1999
Občina: RADEČE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si