RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Vojnik


Občina: VOJNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (59/2006)
Datum sprejema: 2006-03-30 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.06.2006 Datum konca veljavnosti: 08.06.2011
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek Statuta Občine Vojnik 09.06.2006
Občina: VOJNIK
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vojnik 30.10.2010
Občina: VOJNIK
 Statut Občine Vojnik 08.06.2011
Občina: VOJNIK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Vojnik - Občinska podlaga
Občina: VOJNIK

12.12.1998

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi Sklepa o določitvi prispevka investitorjev za zagotovitev komunalne oskrbe s pitno vodo, odvoda in čiščenja odpadnih voda ter energetske oskrbe na območju Občine Vojnik 17.08.2006
Občina: VOJNIK
 Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik 02.09.2006
Občina: VOJNIK
 Sklep o začasnem financiranju Občine Vojnik v obdobju januar–marec 2007 29.12.2006
Občina: VOJNIK
 Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik 12.01.2007
Občina: VOJNIK
 Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik 29.12.2006
Občina: VOJNIK
 Sklep o ukinitvi javnega dobra 29.12.2006
Občina: VOJNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin 03.02.2007
Občina: VOJNIK
 Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2007 07.03.2007
Občina: VOJNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik 07.03.2007
Občina: VOJNIK
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov 07.03.2007
Občina: VOJNIK
1  2  ... 11  12 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o krajevnih skupnostih
Občina: VOJNIK
Datum objave: 18.08.1995
Datum sprejema: 1995-07-07 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

26.08.1995
 Statut Občine Vojnik
Občina: VOJNIK
Datum objave: 04.12.1998
Datum sprejema: 1998-11-17 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

12.12.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si