RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Podčetrtek


Občina: PODČETRTEK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (66/2006)
Datum sprejema: 19.06.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.07.2006 Datum konca veljavnosti: 24.07.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek 16.09.2006
Občina: PODČETRTEK
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek 03.02.2007
Občina: PODČETRTEK
 Spremembe Statuta Občine Podčetrtek 14.10.2009
Občina: PODČETRTEK
 Statut Občine Podčetrtek 24.07.2010
Občina: PODČETRTEK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Podčetrtek - Občinska podlaga
Občina: PODČETRTEK

08.07.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 18.08.2006
Občina: PODČETRTEK
 Dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek 16.09.2006
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek 02.09.2006
Občina: PODČETRTEK
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2006 03.10.2006
Občina: PODČETRTEK
 Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Podčetrtek 12.10.2006
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2007 08.12.2006
Občina: PODČETRTEK
 Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007 04.01.2007
Občina: PODČETRTEK
 Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Podčetrtek 11.01.2007
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Podčetrtek za leto 2007 28.12.2006
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2007 28.12.2006
Občina: PODČETRTEK
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Podčetrtek
Občina: PODČETRTEK
Datum objave: 23.06.1999
Datum sprejema: 27.05.1999
Organ sprejema: Občinski svet

08.07.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si