RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žirovnica


Občina: ŽIROVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (23/1999)
Datum sprejema: 24.02.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.04.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek statuta Občine Žirovnica 07.09.2001
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe statuta Občine Žirovnica 12.01.2002
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica 28.04.2006
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica 25.07.2007
Občina: ŽIROVNICA
 Sprememba Statuta Občine Žirovnica 23.10.2012
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 27.11.2004
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 29.06.2005
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica 19.12.2009
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica 19.03.2013
Občina: ŽIROVNICA
 Spremembe Statuta Občine Žirovnica 19.07.2014
Občina: ŽIROVNICA
1  2 

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2) 12.10.2018
Občina: ŽIROVNICA
 Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) 08.07.2011
Občina: ŽIROVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta občine Žirovnica 19.02.1999
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica 26.11.1999
Občina: ŽIROVNICA
 Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove 26.11.1999
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o priznanjih Občine Žirovnica (spremenjen naziv "Odlok o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica") 20.10.2000
Občina: ŽIROVNICA
 Sklep o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica 13.10.2000
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001 17.02.2001
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica 17.02.2001
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica 16.02.2001
Občina: ŽIROVNICA
 Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000 17.02.2001
Občina: ŽIROVNICA
 Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001 17.02.2001
Občina: ŽIROVNICA
1  2  ... 36  37 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si