RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Benedikt


Občina: BENEDIKT
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (98/2006)
Datum sprejema: 13.09.2006 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.10.2006
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Benedikt - Občinska podlaga
Občina: BENEDIKT

10.04.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Benedikt 04.11.2006
Občina: BENEDIKT
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007 01.01.2007
Občina: BENEDIKT
 Sklep o začasnem financiranju Občine Benedikt v obdobju januar–marec 2007 16.12.2006
Občina: BENEDIKT
 Odlok o ustanovitvi stalnih delovnih teles občinskega sveta, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela 30.12.2006
Občina: BENEDIKT
 Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2007 03.03.2007
Občina: BENEDIKT
 Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2007 03.03.2007
Občina: BENEDIKT
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2006 21.04.2007
Občina: BENEDIKT
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Benedikt 27.04.2007
Občina: BENEDIKT
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt 09.06.2007
Občina: BENEDIKT
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt 16.06.2007
Občina: BENEDIKT
1  2  3  4  5  6  7 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Benedikt
Občina: BENEDIKT
Datum objave: 26.03.1999
Datum sprejema: 10.03.1999
Organ sprejema: Občinski svet

10.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si