RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Gornji Petrovci - dokument


Občina: GORNJI PETROVCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (101/2006)
Datum sprejema: 2006-09-08 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.10.2006 Datum konca veljavnosti: 23.11.2023
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Gornji Petrovci 23.11.2023
Občina: GORNJI PETROVCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci 27.10.2006
Občina: GORNJI PETROVCI
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci 12.10.2006
Občina: GORNJI PETROVCI
 Razpis naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, v VE 5, volišče št. 5 na območju Občine Gornji Petrovci 28.10.2006
Občina: GORNJI PETROVCI
 Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2007 21.12.2006
Občina: GORNJI PETROVCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci 28.12.2006
Občina: GORNJI PETROVCI
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2007 28.12.2006
Občina: GORNJI PETROVCI
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2006 21.12.2006
Občina: GORNJI PETROVCI
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci 03.02.2007
Občina: GORNJI PETROVCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. z dne 15. 5. 2001 20.01.2007
Občina: GORNJI PETROVCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Gornji Petrovci 20.01.2007
Občina: GORNJI PETROVCI
1  2  ... 23  24 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Gornji Petrovci
Občina: GORNJI PETROVCI
Datum objave: 15.04.1999
Datum sprejema: 1999-03-25 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

30.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si