RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Semič


Občina: SEMIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (107/2006)
Datum sprejema: 2006-10-05 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.10.2006
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek Statuta Občine Semič 18.10.2006
Občina: SEMIČ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Semič 19.06.2010
Občina: SEMIČ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo) 16.07.2010
Občina: SEMIČ
 Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo) 22.03.2003
Občina: SEMIČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Semič 10.02.2007
Občina: SEMIČ
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 10.02.2007
Občina: SEMIČ
 Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2007 17.03.2007
Občina: SEMIČ
 Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2007 21.03.2007
Občina: SEMIČ
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2007 21.03.2007
Občina: SEMIČ
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2006 16.05.2007
Občina: SEMIČ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 29.06.2007
Občina: SEMIČ
 Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Semič 07.07.2007
Občina: SEMIČ
 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Semič 09.08.2007
Občina: SEMIČ
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2007 03.10.2007
Občina: SEMIČ
1  2  ... 11  12 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo)
Občina: SEMIČ
Datum objave: 07.03.2003
Datum sprejema: 20.02.2003
Organ sprejema: Občinski svet

22.03.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si