RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vitanje


Občina: VITANJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (113/2006)
Datum sprejema: 2006-03-11 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.11.2006
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.3 Občinska uprava I.3.3 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih - Državna podlaga

 Statut Občine Vitanje - Občinska podlaga
Občina: VITANJE

21.11.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče 31.12.2009
Občina: VITANJE
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik« 09.04.2011
Občina: VITANJE
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik« 15.12.2012
Občina: VITANJE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Vitanje
Občina: VITANJE
Datum objave: 07.04.1995
Datum sprejema: 1995-02-23 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

22.04.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si