RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žetale


Občina: ŽETALE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/1999)
Datum sprejema: 19.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.04.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale 21.02.2001
Občina: ŽETALE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale 30.03.2004
Občina: ŽETALE
 Spremembe statuta Občine Žetale 01.02.2003
Občina: ŽETALE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 1999 23.07.1999
Občina: ŽETALE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale 21.02.2001
Občina: ŽETALE
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žetale 03.03.2001
Občina: ŽETALE
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žetale 11.12.1999
Občina: ŽETALE
 Odredba o načinu financiranja za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Žetale 11.12.1999
Občina: ŽETALE
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 1999 27.01.2000
Občina: ŽETALE
 Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Žetale 04.02.2000
Občina: ŽETALE
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 11.02.2000
Občina: ŽETALE
 Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Žetale v letu 2000 28.01.2000
Občina: ŽETALE
 Odlok o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žetale 15.02.2000
Občina: ŽETALE
1  2  ... 15  16 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si