RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Križevci - dokument


Občina: KRIŽEVCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (27/1999)
Datum sprejema: 1999-03-24 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.04.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.3 Občinska uprava

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave očine Križevci 30.12.2001
Občina: KRIŽEVCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave - Državna podlaga

 Statut Občine Križevci - Občinska podlaga
Občina: KRIŽEVCI

01.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« 19.12.2009
Občina: KRIŽEVCI

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si