RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Mozirje


Občina: MOZIRJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (11/2007)
Datum sprejema: 2007-01-29 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.02.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik občinskega sveta 07.02.2007
Občina: MOZIRJE
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o grbu in zastavi Občine Mozirje 10.03.2007
Občina: MOZIRJE
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2006 21.04.2007
Občina: MOZIRJE
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mozirje 21.04.2007
Občina: MOZIRJE
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje 21.04.2007
Občina: MOZIRJE
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mozirje 21.04.2007
Občina: MOZIRJE
 Pravilnik o dodeljevanju občinskih izrednih enkratnih denarnih pomoči v Občini Mozirje 21.04.2007
Občina: MOZIRJE
 Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mozirje 21.04.2007
Občina: MOZIRJE
 Sklep o imenovanju podžupana Občine Mozirje 07.04.2007
Občina: MOZIRJE
 Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji 16.06.2007
Občina: MOZIRJE
1  2  ... 17  18 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Mozirje
Občina: MOZIRJE
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si