RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šentrupert


Občina: ŠENTRUPERT
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (12/2007)
Datum sprejema: 2007-01-31 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.02.2007 Datum konca veljavnosti: 13.03.2018
Razdelki:

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentrupert 26.12.2009
Občina: ŠENTRUPERT
 Statut Občine Šentrupert 13.03.2018
Občina: ŠENTRUPERT

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 14.a člena Zakona o lokalni samoupravi, o delni razveljavitvi sklepa Državnega zbora po drugem odstavku 14.a člena Zakona o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentrupert 31.03.2007
Občina: ŠENTRUPERT
 Odlok o izdajanju občinskega glasila ŠENTRUPERT 24.03.2007
Občina: ŠENTRUPERT
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentrupert 11.05.2007
Občina: ŠENTRUPERT
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2006 08.05.2007
Občina: ŠENTRUPERT
 Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov 15.06.2007
Občina: ŠENTRUPERT
 Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008 27.06.2007
Občina: ŠENTRUPERT
 Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Občino Mokronog - Trebelno in Občino Šentrupert na dan 31. 12. 2006 11.07.2007
Občina: ŠENTRUPERT
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentrupert 11.09.2007
Občina: ŠENTRUPERT
 Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Šentrupert 12.09.2007
Občina: ŠENTRUPERT
 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 29.08.2007
Občina: ŠENTRUPERT
1  2  ... 22  23 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si