RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec


Občina: SLOVENJ GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/1999)
Datum sprejema: 25.02.1999 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 08.05.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Slovenj Gradec 08.03.2003
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 10.12.2005
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 17.03.2007
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 26.04.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 29.09.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-1) 05.05.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2) 13.11.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec 01.10.1999
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1998 28.10.1999
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Mestni občini Slovenj Gradec 05.11.1999
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih št. 14 24.07.1999
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 17.02.2001
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o izvzemu iz javnega dobra 31.07.2001
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec 30.12.2001
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2002 na območju Mestne občine Slovenj Gradec 06.01.2002
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2002 06.01.2002
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj Gradec 06.01.2002
Občina: SLOVENJ GRADEC
1  2  ... 41  42 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec
Občina: SLOVENJ GRADEC
Datum objave: 14.07.1995
Datum sprejema: 25.04.1995
Organ sprejema: Mestni svet

29.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si