RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje


Občina: MOZIRJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (31/2007)
Datum sprejema: 2007-03-26 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.04.2007
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.3 Gostinstvo in turizem
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.3 Šport in rekreacija
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.2 Kultura in umetnost: IV.2.1 Kultura
VI OSTALO: VI.2 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Zakon o športu - Državna podlaga

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Državna podlaga

 Zakon o varstvu kulturne dediščine - Državna podlaga

 Statut Občine Mozirje - Občinska podlaga
Občina: MOZIRJE

24.02.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
Občina: MOZIRJE
Datum objave: 07.03.2006
Datum sprejema: 2006-02-22 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

22.03.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si