RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mozirje


Občina: MOZIRJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (31/2007)
Datum sprejema: 2007-03-26 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.04.2007
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mozirje 25.03.2008
Občina: MOZIRJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Odlok o plačah funkcionarjev (OdPF) - Državna podlaga

 Statut Občine Mozirje - Občinska podlaga
Občina: MOZIRJE

24.02.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si