RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Kranj


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/2007)
Datum sprejema: 2007-03-28 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007 Datum konca veljavnosti: 30.11.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Kranj 30.11.2016
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik sveta Mestne občine Kranj 26.05.2007
Občina: KRANJ
 Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih parc. št. 3043/3 in 3043/4, obe k.o. Žabnica 25.05.2007
Občina: KRANJ
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj 19.06.2007
Občina: KRANJ
 Odlok o razglasitvi Železniške postaje Kranj za kulturni spomenik lokalnega pomena 25.07.2007
Občina: KRANJ
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v območju Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju 25.07.2007
Občina: KRANJ
 Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj 28.07.2007
Občina: KRANJ
 Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj 28.07.2007
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj 18.08.2007
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj 18.08.2007
Občina: KRANJ
 Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210 odsek 1170 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof 21.08.2007
Občina: KRANJ
1  2  ... 42  43 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut mestne občine Kranj
Občina: KRANJ
Datum objave: 26.07.1995
Datum sprejema: 28.06.1995
Organ sprejema: Občinski svet

10.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si