RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kuzma


Občina: KUZMA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/2007)
Datum sprejema: 2007-03-29 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.04.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Kuzma 27.09.2014
Občina: KUZMA
 Spremembe Statuta Občine Kuzma 21.03.2015
Občina: KUZMA
 Spremembe Statuta Občine Kuzme 08.12.2012
Občina: KUZMA
 Spremembe Statuta Občine Kuzma 01.07.2010
Občina: KUZMA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kuzma 03.07.2007
Občina: KUZMA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Kuzma 03.07.2007
Občina: KUZMA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Kuzma 07.07.2007
Občina: KUZMA
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« 25.07.2007
Občina: KUZMA
 Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma 27.08.2007
Občina: KUZMA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kuzma 15.09.2007
Občina: KUZMA
 Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma 05.11.2007
Občina: KUZMA
 Pravila za izvolitev predstavnika Občine Kuzma v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta 18.10.2007
Občina: KUZMA
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2008 24.12.2007
Občina: KUZMA
 Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2008 25.12.2007
Občina: KUZMA
1  2  ... 15  16 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kuzma
Občina: KUZMA
Datum objave: 31.03.1999
Datum sprejema: 1999-03-12 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

15.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si