RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ljubno


Občina: LJUBNO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/2007)
Datum sprejema: 2007-03-29 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007 Datum konca veljavnosti: 05.12.2017
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ljubno 06.08.2011
Občina: LJUBNO
 Statut Občine Ljubno 05.12.2017
Občina: LJUBNO

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo) 15.09.2011
Občina: LJUBNO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ljubno 19.05.2007
Občina: LJUBNO
 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Ljubno 04.06.2007
Občina: LJUBNO
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Ljubno 19.06.2007
Občina: LJUBNO
 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ljubno za programsko obdobje 2007–2013 13.09.2007
Občina: LJUBNO
 Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno 24.10.2007
Občina: LJUBNO
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« 13.11.2007
Občina: LJUBNO
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2007 16.11.2007
Občina: LJUBNO
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljubno 04.01.2007
Občina: LJUBNO
 Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2008 29.12.2007
Občina: LJUBNO
 Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008 28.12.2007
Občina: LJUBNO
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ljubno
Občina: LJUBNO
Datum objave: 26.03.1999
Datum sprejema: 1999-02-25 00:00:00
Organ sprejema: Nerazporejeno

10.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si