RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Mežica


Občina: MEŽICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/2007)
Datum sprejema: 2007-03-26 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007 Datum konca veljavnosti: 11.11.2017
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Mežica 11.11.2017
Občina: MEŽICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2007–2013 16.07.2007
Občina: MEŽICA
 Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju zazidalnega načrta Smrečnikovo /ZN4 1. faza, ZN5/ 27.06.2007
Občina: MEŽICA
 Sklep o višini najemnine za najem grobov 27.06.2007
Občina: MEŽICA
 Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Mežica 27.06.2007
Občina: MEŽICA
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica 28.12.2007
Občina: MEŽICA
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2007 21.12.2007
Občina: MEŽICA
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica 04.01.2008
Občina: MEŽICA
 Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica 21.12.2007
Občina: MEŽICA
 Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Mežica 04.01.2008
Občina: MEŽICA
 Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2008 22.12.2007
Občina: MEŽICA
1  2  ... 15  16 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Mežica
Občina: MEŽICA
Datum objave: 19.03.1999
Datum sprejema: 1999-02-24 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

03.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si