RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Bled - dokument


Občina: BLED
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/1999)
Datum sprejema: 1999-03-31 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum konca uporabe: 05.12.2003
Datum začetka veljavnosti: 22.05.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba in dopolnitev statuta Občine Bled 04.03.2000
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled 11.07.2002
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled 16.12.2000
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled 22.11.2003
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled 16.12.2000
Občina: BLED
 Popravek Sprememb in dopolnitev statuta Občine Bled 13.09.2002
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled 01.12.2012
Občina: BLED

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Bled (prečiščeno besedilo) 05.12.2003
Občina: BLED

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Bled, d.o.o. 05.11.1999
Občina: BLED
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled 12.10.2000
Občina: BLED
 Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 12.10.2000
Občina: BLED
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 12.10.2000
Občina: BLED
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Bled 12.10.2000
Občina: BLED
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bled 04.09.1999
Občina: BLED
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Bled 04.09.1999
Občina: BLED
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda 04.09.1999
Občina: BLED
 Odlok o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda Direkcija za turizem Bled v lokalno turistično organizacijo 04.09.1999
Občina: BLED
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled 04.09.1999
Občina: BLED
1  2  ... 17  18 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi komisij in drugih delovnih teles Občinskega sveta občine Bled
Občina: BLED
Datum objave: 12.03.1999
Datum sprejema: 1999-01-20 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

20.03.1999
 Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Bled
Občina: BLED
Datum objave: 23.08.1996
Datum sprejema: 1996-06-27 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

24.08.1996
 Statut Občine Bled
Občina: BLED
Datum objave: 22.04.1995
Datum sprejema: 1995-03-30 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

07.05.1995
 Odlok o ustanovitvi komisij in drugih delovnih teles Občinskega sveta Občine Bled
Občina: BLED
Datum objave: 23.06.1995
Datum sprejema: 1995-06-01 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

24.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si