RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Gorišnica


Občina: GORIŠNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1999)
Datum sprejema: 08.04.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.05.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gorišnica 27.04.2002
Občina: GORIŠNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorišnica 30.06.2005
Občina: GORIŠNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica 30.12.1999
Občina: GORIŠNICA
 Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2000 30.12.1999
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1999 13.08.1999
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o lokacijskem načrtu za nadvoz in pripadajoče ceste železniške proge Pragersko-Središče v Zamušanih 13.11.1999
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 27.11.1999
Občina: GORIŠNICA
 Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za glavno cesto Hajdina-Ormož, odsek Gorišnica-Markovci in Presoje vplivov na okolje za isto cesto 28.12.1999
Občina: GORIŠNICA
 Sklep št. 77-99 o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dolane 08.01.2000
Občina: GORIŠNICA
 Sklep št. 74-99 o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Moškanjci 08.01.2000
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1999 19.02.2000
Občina: GORIŠNICA
 Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2000 19.02.2000
Občina: GORIŠNICA
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si