RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Metlika


Občina: METLIKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1999)
Datum sprejema: 1999-03-25 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.05.1999 Datum konca veljavnosti: 07.03.2009
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika 20.07.2002
Občina: METLIKA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika 15.09.2001
Občina: METLIKA
 Statutarni Sklep o spremembi in dopolnitvi 5. člena Statuta Občine Metlika 22.10.2005
Občina: METLIKA
 Statut Občine Metlika 07.03.2009
Občina: METLIKA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o turistični taksi v Občini Metlika 07.08.1999
Občina: METLIKA
 Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Metlika 31.07.1999
Občina: METLIKA
 Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2001 17.02.2001
Občina: METLIKA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika 24.02.2001
Občina: METLIKA
 Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Metlika 17.02.2001
Občina: METLIKA
 Sklep o določitvi nove cene za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 17.02.2001
Občina: METLIKA
 Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Metlika 20.08.1999
Občina: METLIKA
 Odlok o občinskih cestah 27.08.1999
Občina: METLIKA
 Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 23.10.1999
Občina: METLIKA
 Sklep o prazniku Občine Metlika 30.10.1999
Občina: METLIKA
1  2  ... 20  21 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Metlika
Občina: METLIKA
Datum objave: 14.07.1995
Datum sprejema: 1995-06-01 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

29.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si