RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov


Občina: ŠENTRUPERT
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (47/2007)
Datum sprejema: 2007-05-17 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.06.2007 Datum konca veljavnosti: 12.04.2016
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov 25.11.2008
Občina: ŠENTRUPERT
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov 21.01.2012
Občina: ŠENTRUPERT
 Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Šentrupert 12.04.2016
Občina: ŠENTRUPERT

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Šentrupert - Občinska podlaga
Občina: ŠENTRUPERT

27.02.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si